Kredyty na zakup nieruchomości

Kredyty na zakup nieruchomości

Często się mówi o tym, że ceny mieszkań i domów rosną lub maleją. Jednak faktem jest, iż nieruchomości są zawsze na tyle drogie, że mało kogo stać na ich zakup bez zaciągania kredytu hipotecznego. Sytuacja ta nie ulegnie zmianie, dlatego chcąc uzyskać dogodne warunki pożyczki trzeba znaleźć odpowiedni bank. Obecnie konkurencja jest bardzo duża, a oferty banków z czasem stają się coraz atrakcyjniejsze. Oprocentowanie jest niskie, prowizje bankowe znikome, a często równe zeru.

Kredyty na zakup nieruchomości
Kredyty na zakup nieruchomości

Chcąc inwestować w nieruchomości można zaciągnąć kredyt niekoniecznie w polskiej walucie. Ponad pięćdziesiąt procent kredytów hipotecznych nie jest podejmowanych w złotówkach. Analitycy już od dłuższego czasu utrzymują, że najatrakcyjniejszą walutą jest frank szwajcarski. Jest to spowodowane niskim oprocentowaniem takiego kredytu. W przypadku, gdy cena tego lub innego pieniądza wzrośnie, można dokonać przewalutowania, po uprzednim sprawdzeniu innych cen i opłat.

Dzięki Internetowi mamy szerokie możliwości zapoznania się z ofertami. Każdy bank ma przygotowane cenniki i tabele opłat na stronach, które można śledzić i porównywać. Analiza propozycji kredytodawców pozwoli na spokojne podjęcie tak ważnej decyzji. Należy pamiętać, aby nie kierować się reklamą i sloganami, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Nie ma kredytów nieoprocentowanych, a także nie ma banków, które dają kredyt od ręki.

Po złożeniu wniosku należy poczekać na decyzję banku i dopiero po dokonaniu reszty formalności można udać się do biura nieruchomości, gdzie deweloperzy, tak samo jak banki przyjmują swoich klientów z otwartymi ramionami. W jednym można zgodzić się z reklamą; kredyt hipoteczny można uzyskać bez wychodzenia z domu. Wystarczy wypełnić kwestionariusz umieszczony na stronie internetowej banku, po czym niezwłocznie kontaktuje się jego przedstawiciel, który odpowiada na wszelkie pytania. Gdy zapadnie decyzja, we własnym domu można uruchomić kredytową procedurę.

Rodzaje nieruchomości

Rozważając inwestowanie w nieruchomości trzeba dokładnie prześledzić rynek pierwotny i rynek wtórny. Ważne jest, aby posiadać teoretyczną wiedzę na temat rodzajów nieruchomości, jakie oferuje sektor zbytu. W Polsce wyróżnia się zasadniczo cztery rodzaje nieruchomości: gruntowe, rolne, budynkowe i lokalowe. Podstawowym rodzajem jest nieruchomość gruntowa, czyli wydzielona część powierzchni ziemi. Podziału gruntu dokonuje się pod względem własnościowym. Rzeczywiste granice danego terenu wyznacza stan prawny, będący uwieczniony w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów. Nie zawsze fizyczne granice działki są równe granicom prawnym. Przy sprzedaży bądź kupnie mienia należy sugerować się zapisem prawnym, a nie postawionym ogrodzeniem.

Wszelkie budynki, rośliny lub urządzenia trwale znajdujące się na nieruchomości gruntowej są jego częścią i stanowią spójny przedmiot własności. Dodatkowo prawa ciążące na danej nieruchomości w przypadku kupna są nabywane wraz nim. Istnieją jednak przypadki, w których budynki lub ich części są odrębne od gruntu, na podstawie określonych przepisów. Nieruchomość gruntowa może składać się z kilku oddzielnie położonych działek. Mogą one należeć do jednej lub kilku osób.

Nieruchomość rolna wyróżnia się tym, iż jest położona poza terenem miasta. Jej grunty mogą być wykorzystywane przez rolników do działalności wytwórczej, przy czym ich powierzchnia musi przekraczać minimalny obszar określony przez ustawodawcę.

Nieruchomość budynkowa to zgodnie z nazwą budynek na stałe związany z gruntem, jednak niestanowiący części nieruchomości gruntowej. Może on powstać jedynie na podstawie przepisu prawnego, w którym zasadniczym punktem jest moc prawna gruntu, na którym ma stanąć. Jeżeli posiadacz wieczysty gruntu jest inny niż właściciel powstałego budynku, to z chwilą wygaśnięcia umowy o dzierżawę bądź najmu terenu, właścicielowi przysługuje zwrot kosztów za wybudowanie budynku.

Nieruchomość lokalowa to wyodrębniona część budynku na stałe związanego z gruntem, na podstawie obustronnej umowy lub orzeczenia sądu. Może to być samodzielne mieszkanie lub lokal o innym przeznaczeniu. Nieruchomość lokalowa w postaci prawnej to nie tylko jeden, ale również kilka lokali przylegających do sobie lub od siebie oddzielonych. W jej skład mogą wchodzić dodatkowo: garaż, piwnica lub strych. Wyodrębnienie właściciela odbywa się poprzez podpisanie aktu notarialnego i wpisu do ksiąg wieczystych. W przypadku zmiany posiadacza wieczystego całego budynku, właściciel lokalu może z niego korzystać do czasu określonego w umowie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Poznaniu

Telefon: +48 533 88 78 78