Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Znaczne podwyżki stóp procentowych spowodowały, że wiele osób posiadających kredyty hipoteczne mierzy się z pewnymi problemami w spłacie. W przypadku, gdy miesięczna rata kredytu stała się zbyt dużym obciążeniem, istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach powołanego przez BGK Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jak działa fundusz? Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Ile można otrzymać oraz na jakich zasadach następuje wsparcie? O tym w dzisiejszym wpisie ekspertów kredytowych z Poznania.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego “instytucja”, mająca na celu – jak sama nazwa wskazuje – pomoc kredytobiorcom, którzy borykają się z problemami ze spłatą rat kredytów mieszkaniowych. Działanie funduszu reguluje ustawa przyjęta przez Sejm, która też dokładnie określa, kto oraz na jakich warunkach i co najważniejsze, na jaką pomoc może liczyć.

Środki zgromadzone w ramach funduszu pochodzą z wpłat banków komercyjnych, przy czym w ostatnim czasie premier Mateusz Morawiecki poinformował, że łączna kwota przeznaczona na wsparcie ma być nawet kilkukrotnie wyższa niż obecnie. Jest to naturalnie pokłosiem ostatnich znacznych wzrostów oprocentowania kredytów, które doprowadziło do mocnego uderzenia w kieszenie tysięcy, jeśli nie miliony kredytobiorców z całej Polski.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców opiera się o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców. Ona też dokładnie reguluje warunki, które należy spełnić, aby móc otrzymać pomoc z funduszu nadzorowanego przez BGK.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jak działa i kto może otrzymać pomoc? Ekspert kredytowy Poznań.

Podstawowym założeniem funduszu jest możliwość udzielenia nieoprocentowanych pożyczek tym kredytobiorcom, którzy nie są w stanie samodzielnie udźwignąć rat kredytów mieszkaniowych, a którzy spełniają określone warunki.

Otrzymane w ten sposób pieniądze trzeba będzie zwrócić w maksymalnie 144-miesięcznych ratach, przy czym część udzielonej pożyczki może zostać umorzona, o czym za moment.

WAŻNE! Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ma charakter zwrotny i warunkowy. Kredytobiorca musi spełnić pewne wymogi, aby otrzymać pomoc. Jeśli nie masz pewności, czy kwalifikujesz się do wsparcia, sprawdź poniżej, kto może skorzystać z funduszu lub skontaktuj się z bankiem, w którym zaciągnąłeś kredyt hipoteczny.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Zanim przejdziemy do wypunktowania warunków, które należy spełnić, by skorzystać z pomocy, warto podkreślić, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców adresowany jest wyłącznie do tych osób, które są posiadaczami kredytów mieszkaniowych. Jeśli mamy problemy ze spłatą np. kredytu gotówkowego lub samochodowego z pomocy nie skorzystamy. W tym celu najlepiej sięgnąć po kredyt konsolidacyjny lub wnioskować w banku o restrukturyzację kredytu. Pomocna może być także prolongata, czyli wydłużenie terminu spłaty.

Poszukując taniego kredytu konsolidacyjnego, warto poprosić o pomoc doświadczonego eksperta kredytowego, który wskaże najlepszą, a jednocześnie najtańszą ofertę. Co istotne, nie pobierze od nas za to żadnego wynagrodzenia.

Wracając do tego, kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, to zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy kredytobiorcom z 2022 roku spełnić należy jeden z poniższych warunków:

  • jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego;
  • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

– w przypadku gospodarstwa jednoosobowego kwoty 1552 zł,

– w przypadku gospodarstwa wieloosobowego kwoty 1200 zł na osobę.

Warto dodać w tym miejscu, że ustawa reguluje dość dokładnie także to, kto z pomocy nie skorzysta, o czym poniżej.

Kto nie skorzysta z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Mimo dość hucznego obwieszczania przez rządzących pomocy adresowanej do posiadaczy kredytów mieszkaniowych, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie jest przeznaczony dla sporej grupy osób. Zgodnie z najnowszymi informacjami, które zamieszczone są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, z funduszu nie skorzystajmy jeśli:

  • jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu;
  • umowa kredytowa została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;

Dodać trzeba, że pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będzie także dla nas, jeśli w dniu złożenia wniosku:

  • Posiadaliśmy lub do 6 miesięcy wstecz posiadaliśmy prawa do innej nieruchomości
  • Dysponujemy spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej bądź posiadaliśmy takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • Posiadamy roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub mieliśmy takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – ile można otrzymać i gdzie złożyć wniosek??

Jeśli spełniamy warunki ustawy o pomocy kredytobiorcom, możemy liczyć na kwotę nieprzekraczającą 72 tysięcy złotych, przy czym trzeba zaznaczyć, że pożyczka ta wypłacana jest w ratach nie wyższych, niż 2000 zł miesięcznie.

Chcąc otrzymać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy złożyć wniosek bezpośrednio w banku, w którym mamy zaciągnięty kredyt hipoteczny. Do funduszu przystąpiło większość banków komercyjnych, które oferują popularne mieszkaniówki.