Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie samochodowym

Rodzaje zabezpieczeń przy kredycie samochodowym

Planując zaciągnięcie kredytu samochodowego, musimy liczyć się z tym, że banki będą wymagać zastosowania pewnych zabezpieczeń spłaty pożyczonych pieniędzy. Wynika to z niższego, niż przy tradycyjnych kredytach gotówkowych oprocentowania, co jest tożsame z większym ryzykiem kredytowym ponoszonym przez banki. Sprawdźmy, jakie rodzaje zabezpieczeń przy kredycie samochodowym są stosowane przez banki i co powinniśmy brać pod uwagę, rozważając kredyt na samochód.

Kredyt samochodowy a kredyt gotówkowy

Abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego banki wymagają zabezpieczeń przy kredytach samochodowych, należy wcześniej wyjaśnić podstawowe różnice między kredytem gotówkowym, przy którym zabezpieczeń zwykle nie ma, a kredytem celowym, jakim jest kredyt samochodowy.

Podstawową różnicą będzie właśnie sama celowość (lub jej brak). Pieniądze pochodzące z kredytów konsumpcyjnych (kredyt gotówkowy) możemy przeznaczyć na dowolny cel. Banku nie interesuje, na co wydamy pożyczone środki. Ważne, abyśmy spłacali raty, zgodnie z dołączonym do umowy harmonogramem. Zupełnie inaczej kwestia ta wygląda przy kredytach celowych, do których zaliczyć możemy m.in. kredyt mieszkaniowy (hipoteczny), kredyt studencki, kredyt na fotowoltaikę, kredyty inwestycyjne czy przedmiotowe kredyty samochodowe.

W przypadku kredytów celowych na zakup mieszkania czy samochodu bank może zaoferować nam znacznie niższe, niż w przypadku kredytu gotówkowego oprocentowanie, co wynika z ustanowienia zabezpieczenia na finansowanej ruchomości bądź nieruchomości. Składa się na to przede wszystkim wysoka kwota finansowania oraz znacznie wydłużony czas.

Jeśli przestaniemy spłacać raty kredytu, bank w prosty sposób może sprzedać nasze mieszkanie lub samochód i odzyskać pożyczone środki. Gdyby banki oferowały kredyty mieszkaniowe bez zabezpieczenia, moglibyśmy oczekiwać, że oprocentowanie sięgnie nawet 100 procent, a i tak mało kto mógłby liczyć na finansowanie. Zabezpieczenie minimalizuje ryzyko banku, przez co większość Polaków jest w stanie dokonać zakupu nieruchomości lub pojazdu na kredyt.

Kolejną różnicą między kredytem samochodowym a kredytem gotówkowym jest wyższa kwota finansowania, na którą możemy liczyć, zaciągając kredyt celowy. To także wynika z samego zabezpieczenia, które zastosuje instytucja finansowa.

Zabezpieczenie kredytu samochodowego.
Własne auto to jeden z najpopularniejszych celów finansowanych kredytem bankowym. Ekspert kredytowy Poznań.

Jakie rodzaje zabezpieczeń przy kredycie samochodowym stosują banki?

Zasadniczo w Polsce mamy do czynienia z dwoma różnymi formami zabezpieczeń oraz zabezpieczeniami dodatkowymi, które często idą w parze. To, które z nich zastosuje dany bank, zależy wyłącznie od polityki kredytowej danej instytucji oraz tego, z jakim ryzykiem wiąże się udzielenie kredytu danej osobie. Standardowo stosowane są:

Przewłaszczenie na zabezpieczenie, jako zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego

Brzmi złowrogo i trochę takie jest. Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na przeniesieniu na kredytodawcę (w tym wypadku bank) udziału we własności auta. W praktyce oznacza to nie więcej niż to, że bank staje się współwłaścicielem pojazdu do czasu całkowitej spłaty kredytu samochodowego. Fakt ten odnotowany jest zaś w dowodzie rejestracyjnym. Nie jesteśmy zatem jedynym właścicielem samochodu, który użytkujemy i nie możemy nim dowolnie władać. Stanie się tak, dopiero gdy dokonamy pełnej spłaty kredytu. Jeśli nie spłacimy kredytu w całości, bank ma prawo sprzedać pojazd i odzyskać w ten sposób wyłożone pieniądze.

Zabezpieczenia przy kredycie samochodowym – zastaw rejestrowy

Drugą, równie popularną formą zabezpieczenia stosowanego przez banki w Polsce przy kredytach samochodowych jest zastaw rejestrowy. Ta forma zabezpieczenia polega na tym, że zawierana jest z bankiem tzw. umowa zastawnicza, która w przypadku braku spłaty kredytu upoważnia bank do przejęcia pojazdu, a następnie naturalnie jego sprzedaży i odzyskaniu w ten sposób udzielonych nam środków finansowych. Bank staje się w ten sposób właścicielem finansowanego pojazdu i może zrobić z nim, co tylko zechce.

Istotną kwestią przy zastawie rejestrowym jest to, że musi on zostać zgłoszony do sądu rejestrowego, a także musi zostać sporządzona wcześniej umowa w formie pisemnej. Informacja o zastawie zwykle figuruje także w dokumentach auta, tj. dowodzie rejestracyjnym, co – podobnie do przewłaszczenia – skutecznie uniemożliwia sprzedanie samochodu w trakcie spłaty kredytu (bez wiedzy/zgody banku).

WAŻNE! Zastaw rejestrowy będzie widniał w sądzie nawet po spłacie kredytu. Usunięty zostanie dopiero na skutek naszego wniosku, w którym udokumentujemy pełną spłatę ciążącego na nas zobowiązania. W tym celu musimy wystąpić do banku o wydanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spłatę kredytu. Sytuacja jest zatem analogiczna do tej, z którą mamy do czynienia w przypadku ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości i konieczności otrzymania od banku tzw. listu mazalnego.

Rodzaje zabezpieczeń kredytów samochodowych – cesja polisy AC

Dwa wymienione powyżej rodzaje zabezpieczeń, mimo że nie idą w parze, nie są jednak jedynymi, których oczekują banki w przypadku kredytów samochodowych. Prócz zastawu lub przewłaszczenia, bank zwykle wymagać będzie także wykupienia i dokonania cesji praw polisy AC. W praktyce polega to na tym, że wraz z kredytem samochodowym wykupowana jest polisa autocasco, która zabezpieczyć ma interesy banku na wypadek powstania szkody całkowitej pojazdu lub jego kradzieży.

Poprzez wykonanie cesji polisy AC na rzecz banku, ubezpieczyciel dokona przelewu ubezpieczenia na konto kredytu, a tym samym bank odzyska pieniądze przeznaczone na zakup samochodu. Warto dodać, że polisa AC nie zabezpiecza w ten sposób jedynie samego banku, ale także kredytobiorcę, który w innym przypadku musiałby spłacać całość kredytu, mimo zniszczenia lub kradzieży auta.

Poszukujesz taniego kredytu samochodowego? Skorzystaj z bezpłatnego porównania ofert kredytowych z całej Polski lub skonsultuj się z niezależnym ekspertem kredytowym z Twojej okolicy.

Zdjęcia: Piksel, Brian Ajackson via Canva.